my blog

Promo-Banner

Η Διάρκεια Ζωής ενός UPS!

Πότε το επιδιορθώνεις και πότε το αντικαθιστάς!

Διάβασα πρόσφατα κατατοπιστικό άρθρο, συναδέλφου/ανταγωνιστή από το Ηνωμένο Βασίλειο και θεώρησα χρήσιμο να το μοιραστώ σε μετάφραση, προσθέτοντας τα δικά μου σχόλια, με πελάτες μας και μη, οι οποίοι διαχειρίζονται σοβαρές εγκαταστάσεις υπολογιστών, όπως Server Rooms και Data Centers στην Κύπρο.

Η ζωή ενός UPS δίνεται ως 10 χρόνια.

Αυτό διότι οι κατασκευαστές είναι υπόχρεοι να προμηθεύουν εξαρτήματα για 10 χρόνια από την ημέρα που τερματίζεται η παραγωγή του.

Εάν μία αγορά γίνει 5 χρόνια πριν σταματήσει η παραγωγή, μπορεί να θεωρηθεί ότι η δυνατότητα χρήσης του UPS είναι μέχρι 15 χρόνια. Περίοδος κατά την οποία πρέπει να αντικατασταθούν τα αναλώσιμα εξαρτήματα, πυκνωτές, ανεμιστήρες ψύξης και μπαταρίες. Αυτά κανονικά θα έπρεπε να είχαν ήδη αντικατασταθεί 2 ή και 3 φορές.

Αν και οι συνθήκες λειτουργίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,

τα αναλώσιμα εξαρτήματα αντικαθιστούνται κάθε 5 χρόνια συνήθως.

Ενόψει αυτής της ανάγκης, καθώς και της παλαιότερης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν UPS αυτής της ηλικίας, η αντικατάσταση των αναλώσιμων εξαρτημάτων μετά από αυτή την περίοδο, θα πρέπει να θεωρείται ασύμφορη.

Είναι γεγονός ότι η αντικατάσταση μπαταριών μπορεί να κοστίσει 30-40% του κόστους ενός καινούριου συστήματος UPS.

Μπαταρίες με 5 χρόνια ζωής (design-life) αντικαθιστούνται συνήθως στα 4 χρόνια

και με 10 χρόνια στα 8 χρόνια.

Δεν συστήνεται αντικατάσταση μεμονωμένων μπαταριών, που έχουν υποστεί βλάβη. Αυτό λόγω διαφοράς αντίστασης (impedance) μεταξύ καινούριων και παλαιών block και προβλημάτων εξομοίωσης φόρτισης. Χημικές αντιδράσεις στους καινούριους συσσωρευτές, θα προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία τους σε μόνο μερικές εβδομάδες, με συνέπεια να επέλθει φθορά (γήρανση). Προτιμότερο είναι να αντικαθιστούνται όλες οι μπαταρίες ταυτόχρονα.

 

 

Η αντικατάσταση πυκνωτών εναλλασσόμενης και συνεχούς τάσης (AC και DC) είναι εξίσου δαπανηρή. Αν και το κόστος εξαρτάται από το κάθε σύστημα UPS, αυτό μπορεί να φθάσει το 5-10% ενός καινούριου συστήματος.

Η συχνότητα αντικατάστασης πυκνωτών δίνεται συνήθως ως 5 χρόνια.

Για τους πιο πάνω λόγους, εάν το UPS σας έχει συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής του (design life) και χρειάζονται αντικατάσταση οι πυκνωτές, ανεμιστήρες ψύξης και μπαταρίες, αξίζει να αντικατασταθεί το ίδιο το UPS.

Ιδίως εάν ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήματα αντικατάστασης έναντι επιδιόρθωσης:

●  νέα συστήματα UPS καλύπτονται από 1 ή 2 χρόνια εγγύηση τόσο για εξαρτήματα όσο και εργατικά

●  η αναβαθμισμένη τεχνολογία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη απόδοση, άρα χαμηλότερο κόστος ηλεκτρισμού τόσο για τη λειτουργία του UPS όσο και για την ψύξη του

●  μειωμένος χώρος εγκατάστασης, ανάλογα με το UPS που θα επιλεγεί, που επιτρέπει περισσότερους υπολογιστές στον ίδιο χώρο.

Το φορτίο σας θα πρέπει να έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με την

προσθήκη, αντικατάσταση ή αφαίρεση υπολογιστών.

Αυτό αποτελεί ευκαιρία μελέτης για χρήση Modular UPS, που θα μπορεί να σχεδιαστεί για να ικανοποιεί το πραγματικό σας φορτίο.

Γιατί να πληρώσετε για μεγαλύτερης ισχύος UPS, σε μία προσπάθεια πρόβλεψης για πιθανή μελλοντική αύξηση του φορτίου, εάν δεν το χρειάζεστε τώρα;

Ένα Modular UPS μπορεί να μειώσει την αρχική σας επένδυση (CAPEX)

αλλά και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης (OPEX).

Επιπλέον Modular UPS τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρουν τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας, με ψηλή διαθεσιμότητα για κρίσιμες εφαρμογές (mission critical).

Ένα παράδειγμα για την Κυπριακή αγορά, που προσφέρει η Digicom Ltd, αποτελεί το Modular UPS της ΑΒΒ DPA 250 S4, με 99.9999% διαθεσιμότητα (availability) και απόδοση 97.6% (module efficiency).

abb-launches-the-worlds-most-energy-lean-uninterruptible-power-supply


με παρόμοιο κόστος, 
συγκρίσιμο με την αντικατάσταση των αναλώσιμων εξαρτημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις ένα καινούριο σύστημα, θα προσφέρει καλύτερη, από τεχνικής άποψης λύση

Ανάλογα με την ισχύ ενός μέσης ισχύος UPS π.χ. 60-200kVA, τα κόστη εξαρτημάτων και εργατικών, πλησιάζουν το κόστος ενός σωστά επιλεγμένου Modular UPS. Επιπρόσθετα της εγγύησης και χαμηλότερου κόστους λειτουργίας.

Σε επιχειρήσεις με σοβαρές εφαρμογές, ο προϋπολογισμός αγορών (CAPEX) και λειτουργικών εξόδων (OPEX) αποφασίζονται από διαφορετικά τμήματα.

Συχνά είναι πιο εύκολο να εξασφαλιστεί κονδύλι για συντήρηση ή επιδιόρθωση,

παρά για μία νέα επένδυση.

Παρόλο που ένα καινούριο UPS θα προσφέρει εξοικονομήσεις στα λειτουργικά έξοδα, με αναβαθμισμένο βαθμό προστασίας και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα.

Συστήνεται υπολογισμός συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO), για να διαπιστωθεί η πραγματική μακροχρόνια εξοικονόμηση, από αυτή την πιθανή νέα επένδυση.

Για παράδειγμα: Ένα συνηθισμένο Tower UPS 200kVA, ή ένα σύστημα σε παράλληλη διάταξη 2 x 100kVA, που χρησιμοποιεί μόνο 100kVA ή λιγότερο, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα Modular Frame δυνατότητας επέκτασης μέχρι 200kVA.

Αυτό θα χρησιμοποιεί 5 Modules των 20kVA, σύνολο 100kVA για προστασία του υφιστάμενου φορτίου σας Ν.  (Ν=<100kVA).

Εάν δε χρειάζεστε και πλεονασμό (Redundancy), σε περίπτωση βλάβης ενός Module, γίνεται χρήση ενός επιπρόσθετου module 20kVA, σύστημα N+1 (100kVA+20kVA) σε παράλληλη σύνδεση και λειτουργία.

 Επενδύοντας στην πραγματική ανάγκη σας σε ισχύ, μειώνετε σημαντικά το κόστος της αρχικής σας

επένδυσης καθώς και τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης.

Πρόσφατος υπολογισμός (από συναδέλφους στο εξωτερικό) του συνολικού κόστους (TCO), διαπίστωσε ότι η απόσβεση από εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από την αποφυγή χρήσης UPS μεγαλύτερης της πραγματικής ισχύος, καθώς και από την αυξημένη απόδοση, ήταν στα 3 χρόνια. Εάν δε υπολογιστεί η εξοικονόμηση στα 10 χρόνια, η απόφαση για αντικατάσταση γίνεται ακόμα πιο δελεαστική!

Όταν υπάρχει ο προβληματισμός για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη:

πώς θα αλλάξει η επιχείρηση σας;

Θα μεγαλώσει; Θα μείνει ως έχει;

Ένα πραγματικά Modular UPS, μπορεί να επεκταθεί ανα πάσα στιγμή (να αυξήσει την προσφερόμενη ισχύ προστασίας) ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Επιλέγοντας την σωστή ισχύ για τις πραγματικές και άμεσες ανάγκες σας, μειώνεται η αρχική σας επένδυση (CAPEX). Προσφέρεται ταυτόχρονα η δυνατότητα να αυξήσετε την συνολική ισχύ του UPS σας, ανά πάσα στιγμή. Απλά προσθέτοντας UPS modules στο υφιστάμενο σύστημα.

Η ΑΒΒ-GE σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους τους στην Κύπρο κατά τα τελευταία 36 χρόνια, την Digicom Ltd, συμβουλεύουν και προσφέρουν προστασία σε Server Rooms και Data Centers των μεγαλύτερων οργανισμών στην Κύπρο.

Καλέστε μας στο 22-765432 για συνάντηση και συζήτηση των δικών σας αναγκών, χωρίς καμία υποχρέωση!

Για μια σύντομη παρουσίαση σε βίντεο, επικοινωνήστε μαζί μου στο christos@digicom.com.cy , αναγράφοντας στο subject line: “ABB Modular Videο” και θα χαρώ να σας το στείλω αμέσως.

Χρίστος Ι. Παπακυριακού, Διευθύνων Σύμβουλος, Digicom Ltd.

We Keep Your Computers Running So You Can Run Your Business

Απο μερική μετάφραση άρθρου του Stuart Cockburn, συναδέλφου και ανταγωνιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK)

Leave a comment

Our News

Read More

TESTIMONIALS

 • “Very knowledgeable group of people, reliable, accountable and most importantly they back up their products with unprecedented service”.

  Nicos Angastiniotis.  Senior Lecturer at the Cyprus University of Technology.

   

 •  “We have been using the GE UPS products for the past 9 years and we never had a failure or loss of service. Quite dependable product and the proper service company behind, to support it”.

  Renos Anastasi. IT MANAGER at Emporiki Bank Cyprus.

 • “Passionate about his work, excellent knowledge of Power Quality technologies”

   Diego Toledo, Technical Application Engineering Team Leader - GE Digital Energy.

 • “Big thank you to your technical staff which makes your company a leader with their professionalism.”

  Savvas Charalambous, Cyprus/Greece: Facilities Experts, AMDOCS. 
 • “We recommend without any hesitation, both Digicom, and its GE products, which we consider professionals in matters of Continuous Power Supply.”

  Costas Demetriades, Information Technology Manager Universal Life Insurance Public Co. Ltd.
 • “We feel confident and secure that GE UPS Systems allocated throughout the 1500 medical equipment are supporting our High quality services and research systems.” 

  Stylianos Stylianou. Senior Engineer at The Cyprus Institute of Neurology & Genetics.

JOIN OUR MAILING LIST

Be the first to receive FREE Advice, Tips, Special Offers, New Product Info & More

company-awards

COMPANIES THAT TRUST US!

 • societeregeneralbankcy-logo
 • aig
 • eurosure-insuranse-copy
 • amdocs
 • cyta

 • alfa

 • call

 • fmb

 • glob

 • papa

 • xri

 • J&P Logo

 • HELLAS SAT CONSORTIUM LTD

 • KEO PLC logo 1

 • CY University

 • University of Nicosia

 • Petrolina (Holdings) Ltd 1

 • Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους

 • PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS LTD 1

 • CYPRUS TOURISM ORGANIZATION 1

 • HELLENIC BANK (FINANCE) LTD 1

 • Pieraus Bank 1

 • CYPRUS IMPORT CORPORATION CIC 1

 • MARKETWAY LTD 1

 • ETEK 1

 • French New Agency 1

 • Chapo_logo

 • Aeolos Travel 1

 • CYBARCO LTD 1

 • Columbia Shipmanagement Ltd 1

 • CHARALAMBIDES CHRISTIS 1

 • British Council 1

 • ALPHA BANK LTD 1

 • Louis 4

 • Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - RIK CYBC

 • Cyprus University of Technology

 • Open University of Cyprus

inquiry-form